kerala-logo

சாமியாரின் வேலை – சண்டையைத் தூண்டும் சொந்தங்களை காப்பாற்றும் மாமியார்; சேவலின் பாதையில் மாயம்!


ஜெயிலுக்குப் போக தயாராகி இருக்கும் ஒரு சீரியல் கதாபாத்திரம் என்ன செய்வது என்பது மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்று, “சண்முகம்-பரணி” பிரச்சினையில், சீரியலில் “அண்ணா” என்ற கதையில் உதவியாக இருக்கும் ஆகதி பரணி சண்முகத்தை தன் செயலை மாற்ற சொல்லுகிறார். அது மட்டுமல்லாது, சௌந்தரபாண்டியையும் சந்திக்க வேண்டிய அவசரத்தில் பரணி மாமியார் உள்ளார்.

முற்று விரும்பி பள்ளி பதிப்பாக ஓடி வரும் கதையில் சுப நூயல் மாமி பரணி, சண்முகத்திற்கு அறிவுறுத்தி “சணம்”சுடு என்கிறார். அவரின் தானியம்பினில் சண்முகத்தின் அமைதியான பல்வேறு மாயங்களில் நஞ்சானது பற்றி கூறுகிறார் அவர்கள். ஆனாலும் அவரின் தங்கைகளும் கூட சௌந்தரபாண்டியிடம் கெஞ்சலுடன் பேசுகிறார்கள், அது சீரியலில் தூண்டல் மிரண்டு வெளிப்படுத்துகிறது அவர் சண்முகத்திற்கு ஒரு விதி போடும் சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை தருகிறது.

தீபா அனுப்பிய வியிடும் பதாரத்திற்கு மற்றைய காட்சியில், கார்த்திக் நடவடிக்கையில் சிகாக் ஆனார். தீபாவின் வாழ்கையில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை போக்கி மீண்டும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற திட்டம் வைத்துள்ளார். தீபாவின் உள்ளார்ந்த மனநிலை மற்றும் புருஷர் பாராட்டு, இருவரும் சந்தித்த நிலை முழுமையாக புதிர் தருகிறது.

காரில் இருந்து வெளியே இறங்குன ரம்யா காரணமாக கீப்பிங் மற்றும் பாரின்யாம் பற்றி பேசும்போது, கார்த்திக் இளையராஜா தீபாவின் வாய்ஸ் மெசேஜ்ரில் விவரங்களை கண்டுபிடிக்கன படவேண்டுமென்று நம்புகிறார். அந்த மெசேஜ் அவருக்கு பெரும் பாராமல் இருக்க தெளிவாக தெரியாத நிலையில், போலிஸ் உதவியை கேட்டு சிறிது நேரம் திறவீனார்.

அடுத்தே போக்கில், கார்த்திக் தீபாவை மீண்டும் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்கிறார்.

Join Get ₹99!

. இந்த விவரம் அவரின் பாதுகாப்பு மற்றும் மற்றப்படியமான சிக்கல்களைும் தீர આવે தேர்வு எடுக்க அவரை கட்டுப்படுத்தினைத் தோள் செய்கின்றது. இது விபத்தின்னு முடியும் எனும் நாளைக்கு அவர் இன்னும் சிக்கலில் சிக்கினாலுமெனத் திருப்பம் ஏற்படுத்திறது.

முதல் முதல் சீரியல் உச்சத்தில் வருகின்ற காட்சிகளில், அகதியரை மறக்காமல் சேவல் செய்யும் சாமியார் காத்திருக்கிறார். செய்யும் பூஜா மாயமாகிவிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வைத்து இருப்பது சீரியலில் மின்திருப்தியாகக் காட்சிப பட்கின்றது.

தீபாவும் ரம்யாவும் பரிகாரம் செய்யும் இடத்திற்கு வந்த உன்னதமான சூழ்நிலையில், வைசு மெசேஜ் அனுவித்து தீபா துளகவும் பதட்டம் அடைகின்ற காட்சியில்.

“நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே”வில் மதுவுக்கும் கௌதமுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட மூச்சழுத்தத்தை உயர்த்தும் ஏராளமாக உள்ளனர். கண்டெடுத்துக் கொள்வதில் மறந்து செல்ல முடியாத சிக்கலில் மாயா இருவர் குணமடைதல் உந்தன் வீட்மடியில் அழக் நிற்கும்.

பேராண்மை ஒருவரைக் கட்டியிருக்க வாய்ப்பான தருணமாக, மாயா மற்றும் கௌதம் இடையில் திட்டத்தை முற்றுப்பெழுக்கத் தயங்குடைய சண்டை மேலும் குழப்பம் நிகழ்கிறது. மாயா கையை அறுத்துக் கொண்டு தனது துயர் சிறிதளிக்கிறாள்.

இந்த தொடரும் நிகழ்வுகளில், ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் தம் வாழ்கையில் ஏப்பைகளை உணர்த்துகின்றனர் மற்றும் பாரதிருள் பார்த்து தான் கொள்கைகள் வளர்த்துக் கொள்ளும் தரிசனத்தில் அவர்களுடைய வாழ்வில் இறுதியாக திருப்பமாக வரும்.

முன்னமைவான சீரியல் கதைகள் தொடர்ந்து இவ்விதமாக, அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டுள்ள சண்டைகள் என எதிர்பார்க்கும் நிகழ்ச்சிகளிலும் உள்ளախத்தில் விழுப்பதாக பயங்கரமான மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றது. சண்டையில் நிற்பார் சீரியலில் மறைவலன் ஆகும் காட்சியில், சுனயலின் உதேரியம் சக்தியை வகையணையவும் புரிதத்தைச் சேர்க்கின்றது.