kerala-logo

നിർമൽ ലോട്ടറി NR 387 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Nirmal Lottery Results NR 387


നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-387th DRAW held on:- 05/07/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000
1) NT 501811 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :8000
NN 501811NO 501811NP 501811 NR 501811NS 501811 NU 501811NV 501811NW 501811NX 501811NY 501811 NZ 501811

2nd Prize Rs :1000000
1) NW 407940 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000
1) NN 793844 (ALAPPUZHA) 2) NO 866740 (CHITTUR) 3) NP 862835 (VADAKARA) 4) NR 242644 (ERNAKULAM) 5) NS 862466 (VADAKARA) 6) NT 433879 (KOZHIKKODE) 7) NU 185759 (THIRUVANANTHAPURAM) 8) NV 597974 (ERNAKULAM) 9) NW 451654 (ERNAKULAM) 10) NX 823294 (KOLLAM) 11) NY 828829 (THIRUVANANTHAPURAM) 12) NZ 524153 (ADIMALY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS  4th Prize-Rs :5000
0568 0689 1809 2148 2506 2521 2541 4285 4714 5427 6658 7200 7264 8263 8470 8569 9014 9701

5th Prize-Rs :1000
0570 0618 1279 1342 1463 2328 2429 2736 3782 3903 3908 4712 4936 4986 5315 5458 5707 5965 6068 6249 6428 6824 6941 7075 7094 7108 7397 8373 8410 8508 8759 8923 9067 9086 9203 9723

6th Prize-Rs :500
0040 0066 0215 0275 0389 0448 0634 0866 0895 1113 1268 1520 1582 1650 1752 1771 1862 1871 1878 1891 1985 2150 2214 2216 2366 2377 2579 2606 2979 3022 3144 3449 3485 4683 4852 5011 5126 5195 5230 5289 5296 5595 5676 5737 5765 5802 5896 6022 6125 6291 6431 6727 6979 7053 7181 7247 7425 7465 7641 7728 7730 7787 7841 7927 7934 7938 7946 8128 8369 8405 8624 9072 9099 9104 9185 9248 9393 9649 9657

7th Prize-Rs :100
0028 0086 0177 0319 0320 0334 0682 0846 0854 0939 0948 0986 1032 1047 1163 1222 1336 1446 1502 1550 1580 1694 1895 1971 2024 2027 2058 2083 2131 2188 2351 2942 3084 3086 3324 3499 3558 3592 3875 3952 3964 3992 4084 4513 4645 4652 4729 4820 4853 4857 4883 4915 4935 4995 5091 5196 5209 5317 5343 5379 5587 5640 5755 5759 5882 5996 6017 6210 6339 6353 6390 6619 6645 6690 6828 6846 6860 6888 6895 7029 7036 7116 7208 7309 7526 7534 7540 7589 7632 7751 7811 7924 7942 7980 8015 8052 8213 8235 8259 8260 8272 8447 8484 8652 8655 8688 8893 8897 8947 8991 9134 9165 9191 9233 9334 9377 9428 9812 9824 9900 9953 9999

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.